Sivit Ni Khy Lakhom Kom

Hasan Junus
http://www.riaupos.co/

Dalam suatu kesempatan William Shakespeare (1564-1616) pernah mengatakan, hidup ini sebuah sandiwara. Pengarang Laos Leng Phouphangeum juga mengatakan hal semirip ucapan Shakespeare karena sebuah fiksi karyanya diberi berjudul ‘’Sivit Ni Khy Lakom Kom’’ (‘’Hidup Ini seperti Panggung Wayang Kulit’’).’’ Karya fiksi dari negeri Laos yang cukup terkenal ini selalu disetarakan bersama karya-karya dari Laos masa-kini lainnya di antaranya ‘’Thale Sivit’’ (‘’Lautan Hidup’’) karya bersama Panai dan Douangchampa. Continue reading “Sivit Ni Khy Lakhom Kom”

HJ (Hasan Junus), Pengasah Permata Budaya Melayu, Telah Berangkat Tanpa Beban

UU Hamidy
riaupos.co

Hasan Junus pengarang Riau yang piawai telah berangkat menghadap Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia telah berangkat dalam keadaan tenang dan damai. Hasan Junus mendapat julukan Pena yang Tak Pernah Kering karena dialah satu-satunya pengarang Riau yang tiada mengenal lelah dalam menulis. Penanya bergerak lebih cepat daripada gerak langkahnya. Continue reading “HJ (Hasan Junus), Pengasah Permata Budaya Melayu, Telah Berangkat Tanpa Beban”

Hasan Junus, Pena yang Tak Kunjung Kering

Untuk mengenang Hasan Junus

UU Hamidy *
riaupos.co

1. Pewaris Darah Pengarang
Kalau ada pengarang kreatif di Riau tidak mengenal nama Hasan Junus, maka akan diragukan kepengarangannya. Betapa tidak, sebab tokoh yang kita ketengahkan ini, sudah mengharu-biru belantara dunia kreatif di Riau. Mulai dari Kepulauan Riau (Tanjungpinang) sampai ke daratan Riau (Pekanbaru). Continue reading “Hasan Junus, Pena yang Tak Kunjung Kering”

Sebuah Legenda Sastra

Hasan Junus
riaupos.co

KARYA AGUNG Rbmbyana terdiri dari 24.000 kuplet syair terhimpun dalam tujuh buku, dan pengarangnya Vblmnki yang hidup sekitar tahun 300 Sebelum Masehi ialah contoh sebuah legenda sastra. Legenda sastra dari negeri dan bangsa yang sama ialah Mahabhrata. Dasar cerita di dalam Ramayana dan Mahabharata terus tercipta turunannya dalam kebudayaan Jawa, Thailand, Sri Langka dan lain-lain. Continue reading “Sebuah Legenda Sastra”

Teks Seperti Seks

Hasan Junus
http://www.riaupos.co/

Kesenangan pada teks sebenarnya seperti kesenangan pada seks. Keduanya sama-sama merupakan kenikmatan yang dapat membangkitkan gairah hidup. Kalau seks dimainkan secara alami pada muaranya akan mencapai orgasmus badani; kalau teks dihadapi dengan cara memainkannya secara sungguh-sungguh ia akan membawa orang sampai pada orgasmus intelektual. Baik seks maupun teks pada hakikatnya sama-sama merupakan penghidangan. Ada dua macam kesenangan atau kenikmatan biasa yang disebut ‘plaisir’ dan yang kedua kenikmatan puncak yang dinamakan ‘jouissance’. Continue reading “Teks Seperti Seks”