R. Ng. Ronggowarsito

Mujtahidin Billah
http://id-id.facebook.com/people/Mujtahidin-Billah/1405907116

Kolotindo
Salah satu cuplikan karya sastra tembang “Sinom” dalam “Serat Kalatido” bab.8, seperti di bawah ini :

Amenangi jaman edan ewuh aya ing pambudi
melu edan ora tahan
yen tan melu anglakoni boya kaduman melik
kaliren wekasanipun
Dillalah karsaning Allah
Sakbeja-bejane wong kang lali
luwih beja kang eling lan waspada..
Baca selengkapnya “R. Ng. Ronggowarsito”