Waktu dan Mahabharata

Nyoman S Pendit
http://www.balipost.co.id/

WAKTU adalah waktu, waktu adalah peristiwa, waktu adalah sejarah. Hanya waktu yang dapat mengisahkan masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Hanya waktu yang dapat mengisahkan peristiwa besar Mahabharata, sebuah kisah kepahlawanan abadi. Waktulah yang mengisahkan jatuh bangunnya suatu kebudayaan dan peradaban. Waktu pulalah yang mengisahkan permusuhan antara kebenaran melawan semua yang tak benar. Mahabharata adalah kisah vidya (cahaya ilahi) berhadapan dengan avidya (kegelapan). Tidak ada siapa pun yang dapat mengisahkan karya besar ini kecuali waktu. Sebab hanya waktulah yang menjadi saksi sejarah, walau mengenai tokoh-tokoh yang terlibat dalam suatu peristiwa. Continue reading “Waktu dan Mahabharata”