Hamzah Fanzuri – Sang Sufi Sastrawan

Risa Umami
http://pesantrenbudaya.com/?id=247

RIWAYAT HIDUP HAMZAH FANSURI

Syeikh Hamzah Fansuri adalah seorang cendekiawan, ulama tasawuf, dan budayawan terkemuka yang diperkirakan hidup antara pertengahan abad ke-16 sampai awal abad ke-17. Nama gelar atau takhallus yang tercantum di belakang nama kecilnya memperlihatkan bahwa pendekar puisi dan ilmu suluk ini berasal dari Fansur, sebutan orang-orang Arab terhadap Barus, sekarang sebuah kota kecil di pantai barat Sumatra yang terletak antara kota Sibolga dan Singkel sampai abad ke-16 kota ini merupakan pelabuhan dagang penting yang dikunjungi para saudagar dan musafir dari negeri-negeri jauh. Continue reading “Hamzah Fanzuri – Sang Sufi Sastrawan”

Sasterawan Sufi Agung Syeikh Hamzah al-Fansuri

Wan Mohd. Shaghir Abdullah
http://ulama.blogspot.com/

SYEIKH Hamzah al-Fansuri telah banyak dibicarakan orang, namun tidak dapat dinafikan perkara-perkara baru sentiasa ditemui oleh para peneliti. Pada mukadimah ini saya nyatakan bahawa tanpa diketahui siapakah yang pertama mengkhayal rupa tokoh agung sufi Nusantara itu, sehingga ditemui gambar imaginasi beliau. Continue reading “Sasterawan Sufi Agung Syeikh Hamzah al-Fansuri”