Jose de Espronceda (1808-1842)

Nurel Javissyarqi
http://pustakapujangga.com/?p=386

KEPADA SPANYOL
Jose de Espronceda

Percuma kini megah menara ditembok batu dan kekayaan sumber-sumbermu.
Tunjukkan daku sisa pusaka pahlawan perkasa, yang mewangi namamu dengan waninya.

Pernah kau dulu bertahta, tinggi laksana pohon yang megah di puncak gunung Libanon.
Suaramu: Halilintar, bergegar menyambar hati pengecut dengan geger dan gentar takut. Continue reading “Jose de Espronceda (1808-1842)”