Pantun, Kampanye, dan Pemilu

Rendra Setyadiharja*

Berita

Kota Tanjungpinang, Kota Gurindam Negeri Pantun. Adalah sebuah nama yang masyhur di telinga penulis. Kota dimana penulis dilahirkan dan dibesarkan. Kota yang dipimpin oleh wali kota yang cantik, dialah bundaku Hj Suryatati A Manan. Sekarang kota ini bertambah lagi gelarannya sebagai negeri pantun. Dimana budaya pantun sangat dilestarikan di kota ini. Boleh dikatakan segala aktivitas penduduk ataukah pejabat pemegang kekuasaan di kota ini sangat gemar berpantun. Baik itu dalam percakapan, atau dalam sambutan. Jadi wajar saja jika kota ini digelari negeri pantun, negeri tempat pantun selalu dilantunkan. Continue reading “Pantun, Kampanye, dan Pemilu”