Novel Tanah Ombak Karya Abrar Yusra, dari Investigasi ke Fiksi

Sastri Sunarti *
mantagibaru.com

Abrar Yusra, Tanah Ombak, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Cetakan Pertama, April 2002

Kita mengenal beberapa nama pengarang Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai wartawan yang juga merangkap sebagai penulis prosa atau puisi. Misalnya, Mochtar Lubis, Harris Effendi Thahar, Veven Sp. Wardhana, dan sederet nama lainnya yang awalnya adalah seorang jurnalis kemudian menjadi novelis maupun cerpenis. Abrar Yusra, termasuk salah seorang wartawan yang kemudian juga tergoda untuk menulis karya sastra berdasarkan pengalaman kewartawanannya. Continue reading “Novel Tanah Ombak Karya Abrar Yusra, dari Investigasi ke Fiksi”

Pengaruh Kesusasteraan Asing dalam Kesusastraan Indonesia

Sastri Sunarti
badanbahasa.kemdikbud.go.id

1. Pendahuluan

Ketika kita membicarakan pengaruh kesusastraan asing dalam kesusasteraan Indonesia, kita harus melihat vista sastra Indonesia dari masa lalu hingga masa kini. Sebagai langkah awal, kita dapat melayangkan pandangan jauh ke belakang, ke masa Hamzah Fansuri mula bersyair dan bernazam atau ke zaman Nuruddin Ar-Raniry ketika melahirkan Bustanul Sallatin (Taman Raja-Raja) dan ketika Raja Ali Haji melahirkan Bustanul Katibin (Taman Para Penulis). Continue reading “Pengaruh Kesusasteraan Asing dalam Kesusastraan Indonesia”

Pemartabatan Bahasa dan Sastra Melayu

Sastri Sunarti
infoanda.com/Republika

Seminar bahasa dan sastra Mabbim (Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia) dan Mastera (Majelis Sastera Asia Tenggara) baru saja diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 7-8 April 2008. Seminar diikuti semua anggota Mabbim dan Mastera, ditambah Singapura yang masih berstatus sebagai pengamat.

Seminar bahasa dan sastra ini diselenggarakan dalam rangka peringatan ulang tahun ke-35 Mabbim. Tema yang diusung adalah Memartabatkan Bahasa dan Sastra Nasional dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Budaya Serumpun. Continue reading “Pemartabatan Bahasa dan Sastra Melayu”