Sudjojono

Djadjat Sudradjat
Lampung Post, 5 Mei 2013

BAGI seniman dalam alam ini tak ada yang jelek,? kata August Rodin, pematung Prancis yang kesohor itu. Juga pastilah bagi Soedjojono, legenda seni rupa Indonesia. Ia menjadikan alam (Indonesia) tasik yang tak pernah kering, ibu yang tak pernah sudah melahirkan inspirasi untuk terus mengabadikan semangat Indonesia. Dalam sedu, dalam sedan, dalam ragu, terlebih dalam rasa girang yang penuh. Ia ?penakluk segala cuaca? Continue reading “Sudjojono”