A.S LAKSANA, SIAPA ANDA SEBENARNYA?

Menulis Seperti GM, Membaca Seperti AS Laksana

Sukma Hari Purwoko

Semakin berkenalan dengan anda yakni dengan membaca karangan-karangan anda, saya justru semakin tidak mengenal anda. Saat semakin tidak mengenal anda, saya justru ingin mengenal anda lebih jauh. Saya merasakan ini pada suatu malam ketika saya membaca karangan anda berjudul “Vale” (Ruang Putih Jawa Pos Edisi Minggu 26 April 2015). A.S Laksana, mengapa karangan-karangan anda pintar merayu saya? Continue reading “A.S LAKSANA, SIAPA ANDA SEBENARNYA?”