Allamah Sir Muhammad Iqbal: Penyair Yang Pemikir

Ekky Malaky
http://ummahonline.wordpress.com/

Muhammad Iqbal adalah sosok besar dalam khazanah kebudayaan Islam. Pemikirannya dikemasnya dalam bentuk puisi, dan itu membuatnya abadi. Muhammad Iqbal, lahir 9 November 1877. Dia adalah seorang filsuf, pemikir, cendekiawan, ahli perundangan, reformis, politikus, dan yang terutama: penyair. Dia berjuang untuk kemahuan umat Islam dan menjadi “bapa spiritual” Pakistan. Continue reading “Allamah Sir Muhammad Iqbal: Penyair Yang Pemikir”