Tema Kemanusiaan Jadi Karya Sastra

SASTERA-UTUSAN MALAYSIA
Muhammad Ali Atan
__ARKIB : 04/10/2009

Novel-novel seperti Crime and Punishment (jenayah dan Hukuman) dan Notes From Underground (nota dari bawah tanah) oleh Fyodor Dostoevsky, War and Peace dan Anna Karenina oleh Leo Tolstoy, Noli Me Tangere (Jangan sentuh Aku) oleh Jose Rizal dianggap besar dan agung kerana keupayaan berbicara secara jujur, luhur dan telus menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan sejagat. Continue reading “Tema Kemanusiaan Jadi Karya Sastra”