Runtuhnya Kerajaan Daha atas cikal bakal Dinasti Majapahit

(menujum sedari tahun 1144 Saka, atas sepenggal Serat Pararaton Ken Arok, yang diguratkan Dokter J. Brandes, Mangkudimedja)
Nurel Javissyarqi*
http://pustakapujangga.com/?p=644

Saya dengar di Daha sebentar lagi diselenggarakan pesta? Seorang jangga muda bertanya pada resi. Ya, sang Prabu Dandanggendis akan menggelar hajatan. Beliau mengundang seluruh pandeta, resi dan pujangga dari pelosok negri jajahannya. Daha (Ndoho, kini sebuah wilayah kecil saja di kabupaten Kediri). Continue reading “Runtuhnya Kerajaan Daha atas cikal bakal Dinasti Majapahit”