MENYINGKAP PETA KESUSASTRAAN SUMATERA UTARA

Suyadi (Suyadi San) *
suyadi-san.blogspot.co.id

“Pada batasan, Bukit Barisan.
Memandang aku ke bawah memandang;
Tampaklah hutan rimba dan ngarai;
Lagipun sawah, sungai jang permai;
Serta gerangan, lihat pula.
Langit yang hijau bertukar warna
Oleh pucuk, daun kelapa;
Itulah tanah, tanah airku
Sumatera namanya, tumpah darahku.”
(“Tanah Air”, bait 1, Muhammad Yamin) Continue reading “MENYINGKAP PETA KESUSASTRAAN SUMATERA UTARA”