Tag Archives: Tuhu Prihantoro

Ki Ageng Mangir Kasmaran di SMA Van Lith Muntilan

Tuhu Prihantoro
http://www.suaramerdeka.com/

KI AGENG Mangir Wanabaya kasmaran terhadap Pembayun. Meluncurkah tembang mijil disertai gerak tari Jawa yang lembut, berkarakter dan eksotis.

Duh Pembayun / Pudyanku wong kuning/Cahyane mancorong/Gandhes luwes kewes wicarane/ Dhuh kakang paduka pundhen mami / Kawula sayekti bekti marang kakung//…