Sajak-Sajak Toni Lesmana

http://www.pikiran-rakyat.com/
Kalakay

Kuring kalakay
Pulas asak tambaga. Layung nu agung
Nitipkeun kekecapan sapanjang urat

Kuring kalakay
Muntang kana pituduh angin
Tepung og? jeung taneuh kadeudeuh

Masrahkeun geugeut
Mulangkeun raga
Apan sukma geus dipetik imut waktu

Di Kawali

Aya sajak jojor?latan
Ngaracaan tunggul purnama tunggul waktu
Kuring ngalungsar dina tapak dampal suku

Aya sajak sasar
Midangdam akar cahaya akar mangsa
Kuring kumarayap dina tapak dampal leungeun

Aya sajak katalimbeng
Sasab ti batu ka batu ti gurat ka aksara
Kuring leyur ngamalir dina garis-garis simp?

Aya sajak nu salawasna n?angan raga

Rohang Rusiah

Lar sup ka rohang anjeun
Can kungsi kasampak
Ukur seungit kasturi
Naratas bal?bat

Hayang tepung jeung anjeun
Jempling ?mpang
Ngaliwatan sar?bu lawang
Sajak dibebekel

Geus lagedu
Pulang anting saban janari
Sakadar hayang nepikeun simp?
Bet kadungsang-dungsang dina dada sorangan

Boa enya anjeun leuwih betah dina urat beuheung
Boa enya anjeun simp?

Heubeul Isuk

Urang n?angan panonpo? dina bacacar kalakay
Dipaluruh kana sora-sora manuk
Kalah manggih walungan

Genclangna nyalabarkeun tiris
Jangjang kukupu. Makam batu
Lumut n?t?lakeun beueus waktu

Urang n?angan panonpo? kana saban raheut tatangkalan
Buah pineus. Mireng gerentes geutah jeung seuneu
Bet hayang nyadap langit

Katineung

Sar?ngs?na ngudar sagalana
Hareupeun anjeun. Saban tempat
Hamo kapupus
Bangku awi, batu curug, patung alun-alun, tihang-tihang masjid
Tuluy ngayambang sapanjang walungan simpe
Nu ngamuara ka anjeun

*) Lahir di Sumedang 25 November 1976. Menuntut ilmu di Universitas Winaya Mukti Jatinangor. Menulis dalam bahasa Indonesia dan Sunda.

Leave a Reply

Bahasa ยป