MONOLOG ATAWA EKACAKAP

: MASIH TERKAIT DENGAN CERITA TENTANG PAK SAPARDI DJOKO DAMONO

Sunu Wasono *

Saya masih ingat peristiwanya, latar tempatnya, dan tokohnya, tapi tak ingat persis latar waktunya atau kapan terjadinya. Tapi yang jelas peristiwanya terjadi semasa Pak Sapardi Djoko Damono (Pak SDD) menjabat Pudek I pada tahun 1990-an. Latar peristiwanya atau kejadiannya di kampus FIBUI dan kediaman Pak SDD di Jalan Kalimantan, Depok. Continue reading “MONOLOG ATAWA EKACAKAP”